Kutsu syyskokoukseen

25.10.2019

FC Espoon sääntömääräinen syyskokous järjestetään 14.11. klo 17.30.

FC Espoon sääntömääräinen syyskokous järjestetään 14.11. klo 17.30 Eltel Networksin toimistolla (Laturinkuja 8, Espoo).

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutet jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9) Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi

10) Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi

11) Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

12) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14) Päätetään kokous

 

Asioista, joista seuran jäsenet haluavat syyskokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta.