FC Espoon arvot

KILPAILU - KEHITYS - YHTEISÖLLISYYS

Kilpailu

Teemme parhaamme joka päivä auttaaksemme seuraa ja joukkuetta onnistumaan. 

Kilpailemme psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä ruokkien kilpailullisuutta tukevia toimintoja.

Korostamme toiminnassamme periksiantamattomuutta, intohimoa, keskittymistä, eteenpäin suuntautuneisuutta, otamme opiksi menneestä ja nostamme katseet tulevaisuuteen.

Tavoittelemme arjessa parasta versiota itsestämme.


Kehitys

Mitä kehitys meille merkitsee..

Kohtaamme toisemme ihmisinä, kunnioitamme sekä arvostamme toisiamme.

Luomme toiminnallamme psykologisesti turvallista ja myönteistä ilmapiiriä.

Harjoittelemme ja pelaamme oman itsemme kehittämiseksi osana seuraa ja joukkuetta päivittäin.

Kasvamme vastuuseen, otamme vastuun omasta kehittymisestä yksilönä, joukkueena ja seurana.

Asetamme tavoitteita, valitsemme menetelmät niiden toteuttamiseksi ja arvioimme tavoitteiden saavuttamista.


Yhteisöllisyys

Toimimme yhdessä yhteisen toimintamallien mukaisesti.

Kunnioitamme toisiamme ja kaikkia jalkapallon toiminnassa mukana olevia, mikä näkyy sanallisessa ja sanattomassa viestinnässä. 

Viestimme avoimesti, rehellisesti ja toisiamme kunnioittaen.

Luomme yhdessä FC Espoon toimintakulttuuria, kehitämme ihmistä ja hyvinvointia yhdessä.JOKAINEN MEISTÄ ON TÄRKEÄ!