Tukirahasto

Seuralla on tukirahasto, joka jakaa avustuksia mahdollisuuksiensa mukaan vähävaraisille seuran pelaajille. Anomukset perusteluineen pitää toimittaa seuralle. Anomuksesta pitää myös selvitä se, miten pelaajan muu rahoitus järjestyy, jotta harrastuksen jatkuminen on mahdollista.

Tukirahaston varannon kartuttamiseen voi osallistua kuka tahansa; joko yritys, muu yhteisö tai yksityinen henkilö. Lahjoittamalla summan tukirahaston tilille, saa vastineeksi sovittua näkyvyyttä seuran toiminnassa.

Tukirahaston tilinä toimii seuran päätili:
FI27 1583 3000 1051 86
Viestikenttään: FCE tukirahasto

Taloudellista tukea lapsen harrastamiseen FC Espoossa  FC Espoolta on mahdollista hakea tukea seuramaksuun.


Toimintaohje

  1. Perhe anoo kirjallisesti seuran tukirahastolta maksuvapautusta
  2. Anomus toimitetaan seuralle joko joukkueenjohtajan kautta tai suoraan toiminnanjohtajalle
  3. Tukiryhmä käsittelee anomukset kaksi kertaa vuodessa
  4. Mahdolliset maksuvapautukset kohdistuvat seuramaksuun (220€/vuosi)
  5. Tukea voi hakea myös Stadium varusteita varten

Perheet voivat tämän lisäksi hakea tukea kuukausimaksun ja jalkapallon harrastamiseen myös seuraavilta tahoilta


SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.

Tukihakemuksen pääset täyttämään kirjauduttuasi alustalle. Harrastustukea myönnetään ensisijaisesti koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kanssa tehtyihin hakemuksiin hankkeen yhteistyöpaikkakunnilla Espoossa. https://www.unelmista.fi/user-login


Hope Ry.

Autamme vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä (joissa 0-17 vuotiaita lapsia) sekä huostaanotettuja lapsia. Lahjoitukset on saatu hyväsydämisiltä suomalaisilta, jotka tukevat toimintaamme. Vaikka suurin osa vaatteista, kengistä ja leluista on käytettyjä, ovat ne hyväkuntoisia ja ajanmukaisia. Tuemme myös lasten harrastustoimintaa ja toteutamme vapaa-ajan elämyksiä. https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/


Pelastakaa Lapset ry.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. https://espoo.pelastakaalapset.fi/


Valio Akatemia

Kaipaatko tukea harrastuksen aloittamiseen, varusteisiin, leiri- tai turnausmatkaan, tapahtumaan, valmennuskuluihin tai mahdollisesti ravitsemuksesi kehittämiseen? Onko sinulla huikea idea, miten saisitte kaverit ja naapuruston lapset liikkumaan enemmän? Hae Valio Akatemia® stipendiä ja tule mukaan tekemään unelmista ja tavoitteista totta! https://www.valio.fi/valioakatemia/hae-stipendia/


Tukikummit

Tukikummit-säätiö kanavoi saamansa lahjoitukset Kirkon diakoniarahastolle, joka hoitaa käytännön avustustoiminnan omien sääntöjensä ja käytäntöjensä mukaisesti. Hakemuksen tekemisen tai avustuksen saamisen edellytyksenä ei ole Suomen kansalaisuus tai kuuluminen mihinkään uskontokuntaan.

Avustuksen saamiseksi tulee olla yhteydessä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. 

Avustuspäätös ilmoitetaan hakemuksen tehneelle diakoniatyöntekijälle.

Tukikummit-säätiön lahjoittamilla varoilla tuetaan taloudellisesti Suomessa asuvia hädänalaisessa asemassa olevia lapsia ja nuoria. Avustuksia myönnetään vain sellaisiin kustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus, lapsen koulunkäyntiongelmat, perheväkivalta, ero tai päihdeongelma) huomioidaan avustuksia myönnettäessä. Avustuksia myönnetään esimerkiksi opiskelun, kouluttautumisen ja harrastusten välittömiin kustannuksiin, vaatteisiin ja kenkiin tai esimerkiksi matkakuluihin isovanhempien tai etävanhemman tapaamiseksi. Tukikummit-avustukset ovat kertaluonteisia ja perhekohtaisia. https://tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/


Kojamo /LUMO-Stipendi

Sponsorointiyhteistyön avulla tuemme nuoria urheilijoita, joilla on lahjoja ja asennetta nousta maailman huipulle. Hakijalta edellytetään lajiliiton ja valmentajan suositusta, kilpailumenestystä sekä vähintään 14 vuoden ikää. https://kojamo.fi/vastuullisuus/lumo-sponsorointi-ja-stipendiohjelma/


Lions-Clubi


Rotary ry


Kela toimeentulotuki


Oman joukkueen sisäiset järjestelyt

FC Espon joukkueissa on sisäisiä ratkaisuja, jossa tuetaan vähävaraisten pelaajien kilpailumatkoja, kuukausimaksua, jäsenmaksua jne. Esim. toisen pelaajan vanhemmat maksavat myös tukea tarvitsevat osuuksia. Tätä mahdollisuutta voi kysellä omalta joukkueenjohtajalta.