FC Espoolle tarkistettu strategia ja toimintamalli

5.12.2019

Loppusyksystä FC Espoossa käynnistettiin strategiatyöryhmä, jonka tehtävänä oli tarkistaa seuran tavoitteita, toimintamalleja ja rakenteita. Työryhmässä olivat edustettuina FC Espoon lisäksi kaikkien kasvattajaseurojen edustajat. Työryhmän tuloksia on esitelty viime aikoina seurojen johtokunnissa ja syyskokouksissa. 


Keskeisin tulos tässä työryhmän mietinnössä oli keskittyä FC Espoon toiminnassa jatkossa vain kilpailulliseen jalkapallotoimintaan, jota kaikki muu FC Espoon harjoittama toiminta tukee ja palvelee. Tähtäämme pelaamaan korkeimmalla mahdollisella tasolla juniorijoukkueiden osalta Suomessa ja tukemaan huippupelaajiksi kehittymistä. Miesten ja naisten edustusjoukkueiden osalta tavoitteena on pelata vähintään Kakkosessa.

Toiminnan ja resurssien keskittäminen kilpajalkapalloon tarkoittaa myös sitä, että seura ei enää jatkossa perusta harrastejalkapallon ryhmiä, vaan ne kootaan jatkamaan pelaamista kasvattajaseuroihin. Aikaisemmin perustetut FC Espoon harrastajaryhmät voivat jatkaa toimintaansa vielä seurassa.

Myös pelaajapolkua kehitetään paremmin kaksisuuntaiseksi. FC Espoon ja kasvattajaseurojen välisen vuorovaikutuksen ja operatiivisten päätösten tekemiseen on perustettu johto- ja kehitysryhmä, joka koostuu seurojen päätoimisista. Tällä halutaan nopeuttaa päätöksentekoa, selventää viestintää ja seuranyhteisön sisäistä pelaajatarkkailua. Lisäksi FC Espoon päätoimiset työntekijät osallistuvat aiempaa voimakkaammin joukkuevalmennukseen.

Uudet FC Espoon ikäluokkajoukkueet pyritään edelleen perustamaan U12-sarjoihin, mutta tilanteen mukaan joukkueet voidaan perustaa myöhemminkin. Kasvattajaseuroissa olevia pelaajia ja valmentajia seurataan ja tuetaan yhteisillä valmentaja- ja valmennuspäällikkötapaamisilla sekä muodostamalla pelaajista mahdollisesti myös yhteisjoukkueita kasvattajaseurojen toimesta eri sarjoihin ja turnauksiin.

Kaikki pelaajat eivät kehity samassa tahdissa, ja siksi tämä tiiviimpi yhteistyö ja seuranta antavat paremmat mahdollisuudet pelaajalle lähteä kilpajalkapalloon mukaan myös myöhempinä vuosina.

Työryhmä oli strategian linjauksissa varsin yksimielinen ja tuloksiin on oltu laajalti tyytyväisiä myös kasvattajaseurojen keskuudessa. Tarkistettu strategia ja toimintamalli antavat jatkossa hyvät eväät osallistua myös laajempaan keskusteluun espoolaisen jalkapallon ja seuratoiminnan yhteistyöstä, joita käydään eri foorumeilla.

Marraskuussa valittu FC Espoon uusi hallitus ottaa vastuun nyt tämän toimintamallin toteuttamisesta ja sen jatkuvasta kehittämisestä, missä tiettyinä rajoitteina ovat toki Seuran taloudelliset resurssit. Lisäksi parhaillaan haetaan operatiiviseen johtamiseen uutta toiminnanjohtajaa, jonka toivomme saatavan riviin heti alkuvuodesta.

Näiden strategialinjausten, toimintamallin sekä hieman rakenteidenkin tarkistusten myötä katson varsin luottavaisesti FC Espoon tulevaisuuteen.


Jari Virrankoski, FC Espoon puheenjohtaja