FC ESPOON uusi hallintomalli

1.11.2021

Mikko Hiltunen, Jari Virrankoski ja Mikko Taivassalo
Mikko Hiltunen, Jari Virrankoski ja Mikko Taivassalo

 

Mikko "Rölli" Taivassalon jäädessä pois FC Espoon toiminnanjohtajan tehtävistä joulukuun aikana, on Seuran hallitus tehnyt päätöksen uuden hallintomallin kokeilemisesta. Tässä mallissa hallinto ja urheilutoiminta jaetaan entistä selkeämmin omiin vastuualueisiinsa.

Urheilu- ja valmennustoimintaa johtaa jatkossakin seuran valmennusjohtaja Antti "Pena" Pehkonen, mutta hallintopuolen vastuut siirtyvät kasvattajaseura FC Kasiysin toiminnanjohtaja Mikko Hiltunen johtamiksi omien tehtäviensä ohella. Mikko jakaa jatkossa työaikansa siis kahden seuran välillä ja FC Espoo ostaa Mikon palvelut FC Kasiysiltä (arvioitu 40 % työajasta).

 

Tästä toimintamallista on myös FC Kasiysin johtokunta tehnyt hyväksynnän ja sitä seurataan nyt kokeilumielessä kesäkuuhun 2022 asti, johon mennessä saaduilla kokemuksilla toimintapaa jatketaan tai siihen tehdään muutoksia. Molemmat seurat käyttävät jo nyt samaa tilitoimistoa ja omaavat muutenkin samanalaiset hallintoprosessit, joten tällä järjestelyllä saadaan selkeitä synergiahyötyjä ja myös kustannussäästöjä molempien seurojen hallinnoissa. Tilanne vaatii toki vahvaa osaamista ja ajanhallintaa, jota Mikko Hiltuselle on mittavan kokemuksensa ja seurauransa aikana kertynyt ja siksi molempien seurojen johdossa uuteen toimintamalliin ollaan varsin luottavaisia.

 

Tätä uutta toimintamallia ohjaamaan on FC Espoossa muodostettu ohjausryhmät hallituksen jäsenistä. Urheilu- ja valmennustoiminnan ohjausryhmään kuuluvat Sami Volanen, Jessica Lagerblom ja Tiina Nikulainen sekä hallintotoimintojen ohjausryhmään Antti Inberg ja Jari Virrankoski.