Kevätkokous 27.3.2023

6.3.2023

Seuran sääntömääräinen kevätkokous ma 27.3.2023 klo 17.30.

Kevätkokous pidetään Leppävaaran urheilupuiston Stadionin kahvilassa ja
teamsin välityksellä, Veräjäpellonkatu 17, 02650 Espoo Kokous
järjestetään etänä, pääset mukaan täältä (linkki aukeaa myöhemmin).Huom!
vain seuran jäsenille.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFlNTBkNTctNTkyNC00MDFhLWI1NjAtZjA3MzdmZjUwMjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284273440-60c5-4743-a46a-e1d237ca494c%22%2c%22Oid%22%3a%224c135265-391f-4b7b-833a-cf38dc4d6742%22%7d

 

Kokouksen asialista:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä seuran hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut esille tulevat asiat

8. Päätetään kokous