FC Espoon varsinainen kevätkokous 24.4.2018

3.4.2018

FC Espoon varsinainen kevätkokous pidetään 24.4.2018 klo 17.30 Eltelin toimistolla (Laturinkuja 8).

 

 

Kevätkokouksen asiat

 

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntamisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Päätetään kokous.