FC ESPOOLLA SUURET PANOSTUKSET PELAAJAKEHITYKSEEN – OSA 2 – KOKONAISVALTAINEN VALMENNUS

30.6.2024

Viime syksystä lähtien, FC Espoo on kohdistanut merkittävästi lisää resursseja kokonaisvaltaiseen ja monipuoliseen pelaajakehitykseen osana uuden strategian jalkauttamista. Prosessiin on kuulunut uuden pelin opettamisen valmennuslinjan rakentaminen seuralle yhteisvoimin. Uuden valmennuslinjan rakentamisen keskiössä on ollut ikäluokkatavoitteiden asettaminen kokonaisvaltaisesti pelin eri osa-alueille. FC Espoo on lisäksi kohdentanut resursseja ikäluokkajoukkueiden optimaalisen kehittymisen tukemiseksi. Tämä resurssien ohjaaminen on seuratasolla mahdollistanut pelaajien, valmentajien sekä joukkueiden pelaamisen laadukkaan kehityksen kilpafutiksessa. Näitä kokonaisvaltaisen pelaajakehityksen osa-alueita on edistetty yhteistoimin valmennuspäällikkö Jari Karjalaisen johdolla.

Näiden pelaajakehityksen kulmakivien lisäksi FC Espoo on keskittynyt tarjoamaan huippuvalmennusta joukkueharjoittelun lisäksi myös psyykkisen ja fyysisen valmennuksen osa-alueilla. Psyykkisen valmennuksen kokonaisuus yhteistyössä MakeMindin kanssa, sekä FC Espoon fyysisen harjoittelun tila, ammattitaitoisen valmennuksen Kera, ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia kokonaisvaltaiseen kilpapelaajakehitykseen valmennuspäällikkö Janne Lipposen johdolla.

FC Espoon soljuva yhteistyö MakeMindin kanssa psyykkisen valmennuksen saralla on kukoistanut tämän kauden starttihetkestä alkaen. Yhteistyötä on tehty seuran joukkueiden kanssa workshopien merkeissä, sekä seuran vanhempien kanssa etäluentojen parissa keskittyen pelaajien psyykkisten taitojen tukemiseen jokapäiväisessä arjessa. Viime kevään psyykkisen valmennuksen teemoina olivat itsetuntemus, itseluottamus, sekä tunnetaidot. Seuraavat workshopit ja etäluento tekevät tuloaan elokuussa!

Psyykkisten taitojen kehittäminen tukee kokonaisvaltaista pelaajakehitystä. Oppimisprosessi psyykkisissä taidoissa antaa mahdollisuuksia työstää ja kehittää monia huippu-urheilijan taitoja, jotka auttavat omalla pelaajauralla. Lisäksi psyykkiset taidot voivat optimoida omaa suorituskykyä peleissä. “Ajatukset, tunteet ja toiminta liittyvät vahvasti toisiinsa ja psyykkiset tekijät ovatkin tärkeässä osassa siinä, miten urheilijat, valmentajat tai joukkueet suoriutuvat niin päivittäisessä tekemisessä kuin ratkaisevissa tilanteissa” (MakeMind). Tämän lisäksi psyykkiset taidot ovat myös tärkeitä elämäntaitoja, jotka edesauttavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämistä kilpajalkapalloilijan arjessa. ”Suorituskyky ja hyvinvointi koostuvat monesta tekijästä ja jokaiselle on olennaista löytää omat toimivat keinot kohti optimaalista suoritusta samalla huolehtien elämänhallinnasta ja hyvinvoinnista” (MakeMind). Psyykkinen valmennus ja psyykkisten taitojen kehittäminen ovat siis vahva vipuvarsi, sekä kilpailullisuutta tukeva toiminto omalla pelaajauralla.

FC Espoon fyysisen harjoittelun tila—Kera Gym—sai viime syksynä avajaisensa, kun tilaan rakennettiin punttisali vapaapainoineen, sekä asennettiin 100 neliön tekonurmi jalkapallon koordinaatiotaitojen kehittämistä varten. FC Espoon joukkueet treenaavat Keralla osana tasapainoista, kokonaisvaltaista ja monipuolista harjoittelua 1-2 kertaa viikossa muun joukkueharjoittelun ohella. Myös tulevana syksynä perustettavat FC Espoon kilpajoukkueet tulevat harjoittelemaan Keralla edellä mainitulla tavalla.

Fyysinen harjoittelu Keralla kehittää kilpafutarin ominaisuuksia monipuolisesti. Tekonurmi mahdollistaa jalkapalloilijan koordinaatiovalmiuksien, futisnopeuden, sekä ketteryyden kehittämisen pallon kanssa ja ilman palloa tasapainotaitoja unohtamatta. Lisäksi tekonurmi mahdollistaa voimaharjoittelun oman kehon painolla tai lisäkuormin. Punttisalialue vapaapainoineen tarjoaa loistavat olosuhteet voimaharjoittelulle sekä maalivahdeille että kenttäpelaajille. Kuormitusta yksilöimällä jokaiselle pelaajalle mahdollistetaan omien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen nousujohteisesti. Voimaharjoittelu voidaan myös täten toteuttaa omaa senhetkistä kasvuvaihetta tukien ja omaa, yksilöllistä pelaajakehityspolkua kunnioittaen. Oikeaoppisesti toteutettu ja monipuolinen voimaharjoittelu vahvistaa ja kehittää pelaajan hermolihasjärjestelmää, joka edesauttaa optimaalista pelaamista ja suorituskykyä kentällä pelin ensi hetkistä viimeiseen erotuomarin vihellykseen saakka. Tutkimukset vahvistavat myös tosiasian, että urheiluvammoja voidaan ennaltaehkäistä oikein toteutetulla voimaharjoittelulla (esim. TerveUrheilija). FC Espoon ammattitaitoiset fysiikkavalmentajat vastaavat turvallisesta, kehittävästä, sekä monipuolisesta jalkapalloilijan voimaharjoittelusta Keralla.

Ihminen kuten kilpapelaaja on kokonaisuus. Harjoittamalla eri jalkapallon osa-alueita on mahdollista kehittyä kokonaisvaltaiseksi kilpapelaajaksi kansallisella tai kansainvälisellä huipulla. Haluamme mahdollistaa seuramme pelaajille olosuhteet ja mahdollisuudet kehittyä kokonaisvaltaisiksi huippupelaajiksi. Keran fyysisen harjoittelun tila, ammattitaitoiset fyysiset valmentajat, sekä psyykkisen valmennuksen yhteistyö MakeMindin kanssa ovat konkreettisia esimerkkejä valmennuksemme käytännön toteutuksesta. Nojaamme seuramme arvon mukaisesti kehitykseen. Tiedämme, että kehittyminen kilpapelaajana on monisäikeinen ja yksilöllinen prosessi jokaiselle pelaajalle. Älykkäällä, taitavalla, nopealla, ketterällä, räjähtävällä, kestävällä ja psykososiaalisesti taitavalla kilpapelaajalla on edellytykset onnistua arjessa ja kohdata myös vastoinkäymiset urheilijana.

FC Espoossa pidämme suuressa arvossa ja keskitymme valmennuksessamme pelaajien kokonaisvaltaiseen kasvuun ihmisenä ja kilpafutarina.

 

Kehitämme kilpapelaajia, rakennamme ihmistä ja hyvinvointia—YHDESSÄ!

Unelmista tavoitteiksi, tavoitteista totta!

 

 

 

Lähteet:

MakeMind: MakeMind. (2023). MakeMind: Psyykkinen valmennus. https://www.makemind.fi/

TerveUrheilija: Viitanen, W., & Leppänen, M. (2022). Lasten ja nuorten voimaharjoittelu kehittää taitoja ja edistää terveyttä. TerveUrheilija. https://terveurheilija.fi/ajankohtaista/lasten-ja-nuorten-voimaharjoittelu-on-oikein-toteutettuna-turvallista-ja-kehittavaa/