FC Espoon sääntömääräinen syyskokous 9.10 klo 18:00

12.9.2023


                        ESITYSLISTA

FC Espoo ry seuran syyskokous
Aika:
9.10.2023 klo 18:00
Paikka:
Leppävaaran stadionin kahvio

 


1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle 
     a) puheenjohtaja 
     b) sihteeri 
     c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
     d) ääntenlaskijat 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, ja jäsen- ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023-2024
9. Vahvistetaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi

10. Käsitellään sääntömuutosesitys hallituksen jäsenmäärän muuttamisesta
11. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous